Uvjeti korištenja

 

PATRIA NOSTRA, obrt za trgovinu na malo, vl. Lovro Vitić, Sesvete, Novačica 27

Skraćeni naziv: PATRIA NOSTRA, vl. Lovro Vitić

Sjedište: Novačica 27, 10360 Sesvete

E-mail adresa: info@patria-nostra.hr

 

Internet trgovina www.patria-nostra.hr (dalje u tekstu: stranica) je u vlasništvu PATRIA NOSTRA, obrt za trgovinu na malo, vl. Lovro Vitić, Sesvete, Novačica 27 (dalje u tekstu: PATRIA NOSTRA).

Sav sadržaj na stranici je u vlasništvu PATRIE NOSTRE.

Za vrijeme korištenja stranice primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti korištenja. Ako posjećujete ovu stranicu smatramo da ste upoznati s uvjetima korištenja te da se s njima slažete.

Prodavatelj je PATRIA NOSTRA. Kupac je svaka fizička i pravna osoba koja izvrši narudžbu na PATRIA NOSTRA stranici. Narudžba se smatra izvršenom u trenutku pritiska na gumb „završi kupovinu“.  Osobni podaci kupaca se čuvaju u tajnosti i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

PATRIA NOSTRA ne odgovara za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda. Fotografije proizvoda su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu. Prodavatelj ima pravo bez najave u bilo kojem trenutku mijenjati bilo koji sadržaj ove stranice, te su posjetitelji i kupci prije svakog korištenja dužni pregledati njen sadržaj.

Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu bilo kakve vrste nastalu korištenjem ove stranice. Korištenje stranice je na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik.

 

NARUČIVANJE

 1. Željene proizvode dodajte u košaricu
 2. Točno upišite podatke za dostavu
 3. Odaberite način plaćanja
 4. Potvrdite da se slažete s uvjetima korištenja i politikom o zaštiti podataka
 5. Narudžba se smatra kompletnom nakon pritiska na gumb „završi kupovinu“

 

Nakon što kupac završi kupovinu, na e-mail adresu će u vrlo kratkom roku zaprimiti potvrdu o narudžbi.

Ako Vam nije stigla potvrda o narudžbi kontaktirajte nas na info@patria-nostra.hr

U slučaju nemogućnosti isporuke plaćenog artikla PATRIA NOSTRA obvezna je vratiti sva uplaćena sredstva kupcu. Povrat sredstava vrši se na račun s kojeg je uplata zaprimljena. U slučaju nemogućnosti  isporuke traženog (naručenog) artikla kupac će telefonskim putem i/ili putem e-mail adrese biti kontaktiran radi dogovora o isporuci zamjenskog artikla ili otkazivanju narudžbe.

Kupnja na stranici dozvoljena je isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama.

 

PLAĆANJE

Plaćanje kupljenih proizvoda vrši se pouzećem

Pouzeće je način plaćanja u kojem gotovinu dajete poštaru prilikom dostave paketa.

Sve cijene iskazane su u hrvatskim kunama (HRK). Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13). Prodavatelj ima pravo mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Istaknute cijene odnose se na jedan proizvod (jedan komad).

 

DOSTAVA

Naručeni proizvodi se šalju putem Hrvatske pošte u sve dijelove Republike Hrvatske.

Dostavu izvan RH ne vršimo.

Cijena dostave je fiksna i iznosi 32,00 kn.

Nakon zaprimanja narudžbe paket će Vam biti dostavljen unutar 5 radnih dana.

Ako djelatnik HP-a ne zatekne nikoga na adresi, u sandučiću će biti ostavljena obavijest o pokušaju dostave te kupac ima rok od 5 radnih dana da u poštanskom uredu preuzme pošiljku. Pošiljku u poštanskom uredu smije preuzeti isključivo osoba na čije je ime paket naslovljen (pravila HP).

Ako kupac ne želi da mu pošiljka bude dostavljena na kućnu adresu u polje „ulica i kućni broj“ upisuje „POSTE RESTANTE“, a u polje „mjesto i poštanski broj“ upisuje poštanski ured u kojemu želi preuzeti paket.

 

Svaki paket će biti zapakiran tako da se izbjegnu oštećenja u transportu i pokušaji otvaranja od strane trećih osoba. Kupac je dužan prilikom preuzimanja paketa provjeriti eventualna vanjska oštećenja, reklamirati ih dostavljaču i odbiti preuzimanje takve pošiljke.

PATRIA NOSTRA zadržava pravo na neisporuku onih narudžbi za koje postoji sumnja na zlouporabu u bilo kojem smislu.

 

REKLAMACIJE

Reklamacije prihvaćamo u roku od 2 dana od primitka pošiljke.

Ako je kupcu isporučen različit proizvod od onog kojeg je naručio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda pod uvjetom da primljeni proizvod pošalje natrag na adresu prodavatelja (o trošku prodavatelja) kao preporučenu pošiljku bez otkupne vrijednosti. Eventualna razlika u cijenama tih dvaju proizvoda i troškovi dostave će kupcu biti isplaćeni transakcijskim putem u roku od 5 radnih dana.

Ako kupcu nije moguća isporuka naručenog proizvoda, isti ima pravo zatražiti povrat novca pod uvjetom da primljeni proizvod pošalje natrag na adresu prodavatelja. Povrat novca s troškovima dostave kupcu će biti uplaćeni transakcijskim putem u roku od 5 radnih dana nakon što se paket vrati na adresu prodavatelja. Vraćeni proizvod mora biti nekorišten i bez ikakvih oštećenja (ako ga je u takvom stanju kupac preuzeo), u suprotnom prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), prigovore primamo pisanim putem na e-mail adresu: info@patria-nostra.hr

Odgovor na prigovor će istim putem biti poslan u roku od 15 dana.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

 1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
 2. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 3. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
 4. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.
 5. U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok od 14 dana započinje teći od dana sklapanja ugovora.

 

Kako bi kupac ostvario svoje pravo, dužan je obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci tako da napiše nedvosmislenu izjavu ili popuni dolje ponuđeni obrazac za raskid ugovora. Izjavu/popunjeni obrazac potrebno je poslati poštom na adresu prodavatelja ili na e-mail adresu: info@patria-nostra.hr

Za ostvarivanje raskida ugovora kupac je uz izjavu/popunjeni obrazac dužan poslati i kopiju računa kojeg je dobio uz kupljeni proizvod.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

­­­­­­­

Ugovor se smatra raskinutim u trenutku kada prodavatelj zaprimi izjavu/popunjeni zahtjev za raskidom. Nakon zaprimanja izjave/obrasca za raskid ugovora prodavatelj je dužan, bez odgađanja, kupcu poslati potvrdu o primitku istoga i to na trajni medij (papir, elektronička pošta). U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Obveze prodavatelja u slučaju jednostranog raskida ugovora:

 1. Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
 2. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koje je kupac snosio, primjerice troškove dostave.
 3. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.
 4. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat

 

Obveze kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora:

 1. Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je prodavatelj zaprimio zahtjev za raskid ugovora.
 2. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu iz stavka na vrijeme ako prije isteka roka iz 1. stavka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.
 3. Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je prodavatelj pristao snositi te troškove ili ako je prodavatelj propustio obavijestiti kupca o tome da je dužan snositi te troškove.
 4. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena kupcu u njegov dom, prodavatelj mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
 5. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ako je vraćeni proizvod oštećen/neispravan/bez dijelova, smatra se da kupac nije izvršio svoju obvezu povrata proizvoda te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora:

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.
 2. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.
 3. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Nedostaci za koje prodavatelj odgovara:

 1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 3. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
 4. Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

 

Materijalni nedostatak postoji:

 1. Ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. Ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. Ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. Kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. Ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. Ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. Ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

 

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:

 1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 4. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

 1. Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 2. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 3. Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 4. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Skriveni nedostaci:

 1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
 3. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
 4. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sukladno Uredbi Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz online kupnje od 15.2.2016. moguće je riješiti putem ODR (Online dispute Resolution) platforme kako bi se izbjegli skupi i dugotrajni sudski postupci. Prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem službenom jeziku EU.

Pristup platformi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

POVEZNICE NA OSTALE INTERNETSKE STRANICE

Na našoj stranici mogu postojati poveznice na neke druge internetske stranice koje nisu u našem vlasništvu. Takve stranice nisu upravljane od strane nas te nemamo kontrolu nad njima. PATRIA NOSTRA ne odgovara za eventualnu štetu nastalu posjećivanjem tih stranica. Pristup takvim stranicama je na vlastiti rizik posjetitelja.

Uvjeti korištenja.pdf